logo geregistreerd museum 2 300x300

BRWM Logo 200px

Laatste Nieuws & Evenementen kalender

Privacy beleid

Privacy

Versie: 1 augustus 2021

Ben je benieuwd hoe wij omgaan met jouw gegevens? Jouw privacy is van groot belang voor de Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis en we streven ernaar om die zo goed mogelijk te waarborgen. Jouw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We willen hier open en transparant over zijn. Daarom hebben we deze verklaring, waarin wordt uiteengezet hoe wij jouw gegevens verwerken, aan wie deze worden doorgegeven, welke regels daarop van toepassing zijn en wat jouw rechten zijn. Wij houden ons in alle gevallen aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat ben jij. Bij persoonsgegevens kan je denken aan: je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van jou als je deze vrijwillig aan ons verstrekt middels online aankopen, aanvraagformulieren, klantenservice, nieuwsbrief inschrijvingen, wedstrijd en bezoekersonderzoek deelname en via social media, post, e-mail of als je met ons belt. In onze locatie kan je ons persoonsgegevens verstrekken in de vorm van foto en videobeelden. Ook als je de websites bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres, bezoekgegevens of een cookie.

Op het moment dat jouw persoonsgegevens door jezelf of door een derde met ons worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en (indien nodig) het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

2. Wie is de beheerder van jouw persoonsgegevens?

De Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis is de beheerder van de persoonsgegevens die je ons verstrekt en is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens volgens het toepasselijk recht inzake gegevensbescherming.

3. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan degene die jouw gegevens nodig hebben voor het verlenen van onze diensten dan wel het behandelen van jouw aanvraag. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor overeenkomst(en) die wij met jou sluiten, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer je ons hiervoor jouw toestemming hebt gegeven. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaar maken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

4. Hoe slaan we jouw gegevens op?

We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies, of oneigenlijk gebruik en om de juistheid en integriteit van je  persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen. De gegevens die wij van jou verwerken worden door ons op een vertrouwelijke en veilige wijze opgeslagen.

5. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

De Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

6. Wat is de wettelijke grondslag van de verwerking?

De Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis mag enkel persoonsgegevens van jou verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

 • jouw toestemming;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van eenovereenkomst met de Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te leven;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstiggevaar van jouw gezondheid;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk met het oog op het gerechtvaardigd belang van de Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis, waarbij jouw belang niet prevaleert.

7. Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Online ticket aankopen

We verwerken jouw persoonsgegevens om jouw ticket aankoop online te beheren, om je aankoop te verwerken via onze online diensten en je te informeren over de status of eventuele problemen met betrekking tot je aankoop. We gebruiken je persoonsgegevens ook om je betalingen te beheren.

 • Aanvraagformulieren

We verwerken jouw persoonsgegevens via aanvraagformulieren die door websitebezoekers worden ingevuld en verzonden zodat we contact met je kunnen opnemen om je te informeren over de status of eventuele problemen met betrekking tot jouw aanvraag. We gebruiken je persoonsgegevens ook voor statistische analyses.

 • Klantenservice

Veel contacten tussen jou en de Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis verlopen via telefoon, contactformulier, e-mail, post of social media. De persoonsgegevens die je daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door de Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis worden verwerkt om eventuele verzoeken, klachten of vragen van je te behandelen

 • Nieuwsbrief inschrijvingen

Bij nieuwsbrief inschrijvingen wordt jouw naam en e-mailadres uitsluitend gebruikt voor het toesturen van de nieuwsbrief om je te informeren over activiteiten die georganiseerd worden door de Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis. In elke nieuwsbrief is een link opgenomen die je in staat stelt het abonnement op te zeggen. Nadat het lidmaatschap is beëindigd, worden je gegevens verwijderd.

 • Wedstrijd deelname

We verwerken jouw gegevens wanneer je deelneemt aan onze wedstrijden. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen met de winnaars en om toe te zien op de levering van de prijzen.

 • Bezoekersonderzoek deelname

We verwerken jouw gegevens wanneer je deelneemt aan ons bezoekersonderzoek in het museum. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor het verbeteren van onze dienstverlening en voor marketingdoeleinden.

 • Sociale media

Afhankelijk van jouw instellingen voor sociale media kunnen wij informatie ontvangen van de sociale media die jij gebruikt. Voor meer informatie over het gebruik en het wijzigen van de instellingen van jouw persoonsgegevens op social media verwijzen we je naar het privacybeleid van de provider van sociale media.

 • IP adres

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Zonder IP-adres kun je niet internetten. Het IP-adres wordt gebruikt om de website van de Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis te onderhouden, voor het tracken van gebruikersverkeer en om brede demografische informatie voor statistische analyses te verzamelen.

 • Bezoekgegevens (website)

Op de websites van de Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website en onze dienstverlening verder optimaliseren. We registreren ook hoe bezoekers door de websites van de Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis klikken. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en voor fraudebestrijding.

 • Cookies

Wij maken op de websites van de Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis gebruik van cookies van Google Analytics. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer die door je browser bewaard worden. Deze cookies van Google Analytics gebruiken wij ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid, als ook voor marketingdoeleinden. Je kan cookies eenvoudig via jouw browser van jouw computer of mobiele toestel verwijderen. Voor meer informatie over het gebruik en het verwijderen van cookies verwijzen wij je naar cookiesandyou.com.

 • Beeldmateriaal

Om redenen van veiligheid en beveiliging zijn er videocamera’s aanwezig op de locaties van de Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis. Sommige beelden worden voor bepaalde duur bewaard, andere beelden zijn niet vastgelegde live feeds. De beelden worden mogelijk gebruikt om als bewijs te dienen bij overtreding als bewijslast bij justitiële vervolging. Daarnaast kunnen er in de musea beelden worden gemaakt van gasten voor marketingdoeleinden.

 • Sollicitatieprocedure

Als je solliciteert naar een functie binnen de Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis vragen we je enkele gegevens te delen die relevant zijn voor de sollicitatieprocedure.

 • Naleving van wet- en regelgeving

We kunnen je persoonsgegevens gebruiken in verband met wettelijke verplichtingen, rechterlijke uitspraken en om besluiten van autoriteiten na te leven.

8. Wat zijn jouw rechten?

Wanneer de Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis persoonsgegevens van jou verwerkt, heb je volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Jouw rechten worden hieronder toegelicht.

 • Intrekken van toestemming

Je kan je toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van je persoonsgegevens.

 • Recht op inzage

Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over jou bewaren.

 • Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om een kopie te krijgen van jouw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan jou of aan een andere partij (data-portabiliteit).

 • Recht op correctie

Je hebt het recht om gegevens te corrigeren als jouw gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.

 • Recht op beperking

Je hebt het recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens. Dit houdt in dat je persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.

 • Recht op verwijdering

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we wettelijk verplicht (kunnen) zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.

 • Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met het NVI of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 • Recht van verzet

Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens van jou voor marketingdoeleinden.

 • Recht tot indienen van klacht

Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met deze privacyverklaring

9. Updates van onze privacyverklaring

Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze privacyverklaring regelmatig evalueren en van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen. De laatste wijziging was op 1 augustus 2021.

10. Contact

Mocht je nog vragen hebt over deze Privacyverklaring, de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kan je contact opnemen met de Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis via de onderstaande gegevens.

Stichting Brandweermuseum Hellevoetsluis
Industriehaven 8
3221AD Hellevoetsluis

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Brandweermuseum Hellevoetsluis maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Brandweermuseum Hellevoetsluis bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube, Twitter en LinkedInn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Brandweermuseum Hellevoetsluis verwerkt is de privacyverklaring van Brandweermuseum Hellevoetsluis van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in 2022. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.

Sponsoren van ons museum

 U kunt hier ook bij komen te staan, steun ons, klik op logo voor meer info

 Flash Logo RGB  nieuw gb logo Logo advertentie MP Safety OfficeLogomat  sfs 

Site's & Links

Adres

Brandweermuseum Hellevoetsluis
Industriehaven 8
3221 AD Hellevoetsluis
51°49'30.3"N 4°07'47.5"E

Privacybeleid

Vrijwilliger Login

Een vraag?

Wij staan klaar voor al uw vragen! Bel ons op +31 (0)181 314479 op de werkdag van de vrijwilligers elke dinsdag, of mail ons op info@brwmh.nl

 

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.